Projektas ,,Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“

Dalyvaujant  tarptautiniame eTwining projekte ,,Darni aplinka- įtraukiojo ugdymo/si įgalinimas“ , rugsėjo 12-16 d. ,,Čiauškučių“ priešmokyklinėje grupėje vyko veiklos ,,Iš kur atsiranda vanduo”. Vaikai nustatė, kad vanduo bespalvis  bekvapis, skystas. Lyginant su aliejumi ir sirupu- greitai tekantis. Matavo balų gylį, plukdė laivelius ir bandė spėti, kurie daiktai skęsta, kurie- ne. Mokytojos Laima Pacevičienė, Daiva Kniukštienė.

 

Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“
Įstaigos kodas 191633333

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Ilona Sliesarčiukienė

Panerių g. 44, 48348 Kaunas
Tel./faks.8~37 36 35 30
El. paštas: dobilelisld@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.dobilelis.lt

2022 © Kauno l-d „Dobilėlis“