Menu Close

Vaikų priėmimo tvarka

Priėmimas ir konsultacijos dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais  10–14 val. 

Kreiptis į administraciją. Tel. (8 37)  36 35 30

Reikalingi dokumentai:

vaiko gimimo liudijimas (kopija),

dokumentai patvirtinantys prioritetą.

_______________________________________________________________________________

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 15 d. Sprendimas nr. T-456 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. Birželio 27 d. Sprendimo nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“

Peržiūrėti dokumentą

_______________________________________________________________________________

Vaiko priėmimą į lopšelį-darželį „Dobilėlis“ reglamentuoja:

2016 m. centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas :

Vaikų priėmimas:   Peržiūrėti dokumentą

Vaikų priėmimo į Kauno lopšelį-darželį ,,Dobilėlis“ tvarka:

Peržiūrėti dokumentą

__________________________________________________________________________

Registruojantis įstaigoje būtina pateikti: vaiko gimimo liudijimą, vaiko su vieno iš tėvų gyvenamosios vietos deklaraciją Kauno mieste, dokumentai patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Priimant vaikus  į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.

Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

________________________________________________________________________________

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu:    http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

 

 

Skip to content