Menu Close

Darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Svarsto ir sprendžia įstaigos veiklos klausimus, teikia pasiūlymus veiklos kokybei gerinti.

 • Pirmininkė – Daiva Kniukštienė (mokytojų atstovė)
 • Sekretorė – Aldona Geivelienė (dokumentų specialistė, administracijos atstovė)
 • Narė – Rima Banaitienė (mokytojų atstovė)
 • Narė – Greta Novikovienė (mokytojų atstovė)
 • Narė- Vilma Rimkuvienė (kitų darbuotojų atstovė)
 • Narė- Svetlana Pleškienė (kitų darbuotojų atstovė)
 • Narys – Rytis Laurutėnas (,,Paukštelių“ gr. tėvų atstovas)
 • Narė – Laura Barkauskienė (,,Saulutės“ gr. tėvų atstovė)
 • Narė -Samanta Matelionienė (,,Boružėlių“ gr. tėvų atstovė)

MOKYTOJŲ  TARYBA

Svarsto ir sprendžia ugdymo programų, veiklos planavimo, organizavimo, planų įgyvendinimo, veiklos kokybės, ugdymo pasiekimų klausimus.

Pirmininkė – Jūratė Degutienė- Paškauskė (direktorė)

Nariai: R. Banaitienė (mokytoja)

L. Pacevičienė (mokytoja)

D. Kniukštienė (mokytoja)

J. Kuktienė (mokytoja)

M. Zgirskienė (mokytoja)

D.  Misevičienė (mokytoja)

G. Novikovienė (mokytoja)

D. Špokienė (mokytoja)

L. Žmuidinienė (mokytoja)

L. Šiugždinienė (mokytoja)

G. Lenkauskienė (spec.pedagogė)

R. Zakarevičiūtė (psichologė)

G. Kardokienė (muzikos mokytoja)

A. Laurinonienė (dailės mokytoja)

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Svarsto ir sprendžia vaikų (turinčių specialiųjų poreikių) ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo klausimus, vykdo prevencinę veiklą  konsultuoja  šeimas (globėjus).

 • Pirmininkė – Asta Belevičienė (direktoriaus pavaduoja ugdymui)
 • Narė – Gretė Lenkauskienė (spec. pedagogė)
 • Narė- Rasa Zakarevičiūtė (psichologė)
 • Narė – Laima Pacevičienė  (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)

 ATESTACINĖ KOMISIJA

Svarsto ir sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atitikties klausimus.

 • Pirmininkė – Jūratė Degutienė-Paškauskė (direktorė)
 • Sekretorė – Laima Pacevičienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)
 • Narė – Audronė Bukmanaitė (švietimo skyriaus vyriausioji specialistė)
 • Narė – Rima Banaitienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
 • Narė – Daiva Kniukštienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)

DARBO TARYBA

 • Pirmininkė – Violeta Kulvinskė ( ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja)
 • Sekretorė – Dana Misevičienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
 • Narė – Birutė Vaišnorienė (ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja)
Skip to content