Menu Close

Tyrimai ir analizės

Siekiant pagerinti ugdymo kokybę, buvo atliekama anketinė apklausa, kurios tikslas išsiaiškinti tėvų poreikius ir pageidavimus. Apklausa vyko 2014 m. sausio-vasario mėnesiais. Apklausoje dalyvavo 79 ugdytinių tėvai.

Tėvų apklausos rezultatai

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V339 „Dėl Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Kauno lopšelyje-darželyje „Dobilėlis“ 2013 m. gegužės 30 d. – liepos 1 d., buvo atliekamas Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas

Vartotojų pasitenkinimas paslaugomis

Skip to content