NUOTOLINIS UGDYMAS

Informacija atnaujinama, papildoma

NUOTOLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS – Peržiūrėti dokumentą

PASIRENGIMO NUOTOLINIAM UGDYMUI  PLANAS – Peržiūrėti dokumentą

 

INFORMACIJA DĖL MOKESČIO – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas – Peržiūrėti-dokumentą

Karantino metu mokestis nebus skaičiuojamas, pritaikant tvarkos aprašo 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių).

 

TĖVAMS:

Nuotolinio ugdymo priemonės:

Grupių Facebook puslapiai –

,,Boružėlės” grupė

,,Paukštelių” grupė

,,Saulutės” grupė

,,Čiauškučių” priešmokyklinė grupė

,,Žirniukų” grupė

,,Smalsučių” grupė

VISOS UŽDUOTYS YRA REKOMENDUOJAMOS

LABAI PRAŠOME PASIDALINTI SU GRUPĖS AUKLĖTOJOMIS VAIKŲ DARBO REZULTATAIS

 

Savaitės planai bus skelbiami:

 E-dienyne https://musudarzelis.lt/ – visos grupės

 Logopedė VILIJA teiks pagalbą specialiųjų poreikių vaikams – susisieks asmeniškai .

 

Pasirinktos nuotolinio ryšio priemonės: mobilūs telefonai, planšetės, kompiuteriai.

Naudojama aplinka: el. paštas, e. pokalbiai, e. dienynas bei virtuali aplinka.

 

Jei kiltų klausimų rašykite el.paštu  dobilelisld@gmail.com

Į  e-dienyną https://musudarzelis.lt/

Skambinkite grupių auklėtojoms jų įprastais kontaktais.

Informacija atnaujinta — 2020-10-04 | << ATGAL

Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“
Įstaigos kodas 191633333

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Ilona Sliesarčiukienė

Panerių g. 44, 48348 Kaunas
Tel./faks.8~37 36 35 30
El. paštas: dobilelisld@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.dobilelis.lt

2021 © Kauno l-d „Dobilėlis“