NUOTOLINIS UGDYMAS

Informacija, esant reikalui,  atnaujinama, papildoma…

NUOTOLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS – Peržiūrėti dokumentą

PASIRENGIMO NUOTOLINIAM UGDYMUI  PLANAS – Peržiūrėti dokumentą

 

INFORMACIJA DĖL MOKESČIO – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas – Peržiūrėti-dokumentą

Karantino metu mokestis nebus skaičiuojamas, pritaikant tvarkos aprašo 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių).

 

TĖVAMS:

Nuotolinio ugdymo priemonės:

Grupių feisbuko puslapiai

,,Boružėlės “grupė

,,Paukštelių“ grupė

,,Saulutės“ grupė

,,Čiauškučių“ priešmokyklinė grupė

,,Žirniukų “grupė

,,Smalsučių“ grupė

VISOS UŽDUOTYS YRA REKOMENDUOJAMOS

LABAI PRAŠOME PASIDALINTI SU GRUPĖS AUKLĖTOJOMIS VAIKŲ DARBO REZULTATAIS

 

Savaitės planai bus skelbiami:

 E-dienyne https://musudarzelis.lt/ – visos grupės

 Logopedė VILIJA teiks pagalbą specialiųjų poreikių vaikams – susisieks asmeniškai .

 

Pasirinktos nuotolinio ryšio priemonės: mobilūs telefonai, planšetės, kompiuteriai.

Naudojama aplinka: el. paštas, e. pokalbiai, e. dienynas bei virtuali aplinka.

 

Jei kiltų klausimų rašykite el. paštu  dobilelisld@gmail.com

Į  e-dienyną https://musudarzelis.lt/

Skambinkite grupių auklėtojoms jų įprastais kontaktais.

Informacija atnaujinta — 2022-05-15 | << ATGAL

Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“
Įstaigos kodas 191633333

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Ilona Sliesarčiukienė

Panerių g. 44, 48348 Kaunas
Tel./faks.8~37 36 35 30
El. paštas: dobilelisld@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.dobilelis.lt

2022 © Kauno l-d „Dobilėlis“