Menu Close

Teisės aktai

Kauno m. mero potvarkis dėl Kauno m. savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno raj. savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą

Kauno m. savivaldybės mero potvarkis

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės  švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą

Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas

Darbo grupės darbo reglamentas

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai

Nutarimas dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 (įteisinta nuostata įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. Mokykloms numatoma suteikti daugiau savarankiškumo priimant įvairius sprendimus.)

Nutarimas

Įsakymas dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo

Įsakymas dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo

 

 

Skip to content