Menu Close

Mokestis už darželį

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas  įsigalioja nuo 2023-09-01 d.

Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“  2023-02-07 sprendimas Nr. T-32  nauja redakcija

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2022-09-01 keičiasi mokėjimas už maitinimo paslaugas 

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. Liepos 21 d. Sprendimo Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse pakeitimo.

 

Lopšelyje-darželyje ,,Dobilėlis” vaikai maitinami tris kartus. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje. Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų ir vakarienės laikas skiriasi:

pusryčiai 8.30–8.45 val.
– pietūs 12–12.15 val.
– vakarienė 15.30–15.45 val.
 
  

    Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį, iki einamo mėnesio 20 d.

 Atleisti nuo mokesčio:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jeigu vaikas nelanko ikimokyklinės įstaigos dėl ligos;
 • tėvų kasmetinių atostogų metu;
 • birželio–rugpjūčio mėnesiais, pateikus tėvų prašymą, bet ne trumpiau kaip 1 savaitę;
 • jei vaikai nevedami į ugdymo įstaigą dėl oro temperatūros, žemesnės nei 20° C;
 • nelaimės šeimoje atveju (mirus šeimos nariui), pateikus tėvų prašymą;
 • tėvų nemokamų atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
 • jeigu tėvai dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir pažymas.

 Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50 %:

 • jei vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 % LR Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
 • jei vaikas turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, apribotos tėvo teisės, dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vaiką augina vieniša mama ar tėvas);
 • tėvai, kurių vaikui nustatytas invalidumas, žymūs vystymosi sutrikimai (cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai), vaikas serga epilepsija, poliomealitu, diabetu, autizmu, yra protiškai atsilikęs;
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų (jei vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose ar yra I ir II grupės invalidai);
 • jei vaikas auga moksleivio ar studento šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.
 • vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa.

 

Vaiko iš socialinės rizikos šeimos išlaikymo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą arba pasikeitus aplinkybėms. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Skip to content