Įstaigos taryba

             

ĮSTAIGOS TARYBA

Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas

 

Dana Misevičienė – pirmininkė 

Laima Pacevičienė – sekretorė

Danguolė Kardokienė – narė

Vanda Atkočiūnienė – narė

Vilma Rimkuvienė – narė

 

 ATESTACINĖ KOMISIJA

Sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo klausimus

Ilona Sliesarčiukienė – pirmininkė

Laima Pacevičienė – sekretorė

Daiva Kniukštienė – narė

Rima Banaitienė – narė

Audronė Bukmanaitė – narė

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Sprendžia ugdymo kokybės klausimus

Ilona Sliesarčiukienė – pirmininkė

Nariai:

 visos pedagogės

 logopedė Vilija Misevičiūtė

kūno kultūros pedagogė Vilija Peterienė 

muzikos pedagogė Danguolė Kardokienė 

 

VAIKŲ GEROVĖS KOMISIJA

Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo ir pagalbos klausimus

Asta Belevičienė – pirmininkė

Nariai:

 logopedė Vilija Misevičiūtė

auklėtoja Rima Banaitienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Pacevičienė

sveikatos priežiūros specialistė Simona Vosyliūtė

Informacija atnaujinta — 2023-03-08 | << ATGAL

Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“
Įstaigos kodas 191633333

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Ilona Sliesarčiukienė

Panerių g. 44, 48348 Kaunas
Tel./faks.8~37 36 35 30
El. paštas: dobilelisld@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.dobilelis.lt

2023 © Kauno l-d „Dobilėlis“