Menu Close

PRIVATUMO POLITIKA

KAUNO LOPŠELIO–DARŽELIO „DOBILĖLIS“

Interneto privatumo ir slapukų politika

 1. Kauno lopšelio–darželio „Dobilėlis“, įstaigos kodas 191633333, buveinės adresas Panerių g. 44, LT-48348 Kaunas(toliau – Vaikų darželis) itin vertina ir saugo klientų (vaikų ir tėvelių) privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Vaikų darželio interneto svetainėje dobilelis.lt Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

 

 1. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

 1. Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Vaikų darželis tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – švietimo (ugdymo) pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas paslaugų teikimo tikslais. Platesnė informacija skelbiama Vaikų darželio patvirtintose vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos Vaikų darželio interneto svetainės www.dobilelis.lt kategorijoje Duomenų apsauga.

 

 1. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Vaikų darželio elektroniniu paštu dobilelisld@gmail.com

Jūs galite Vaikų darželio elektroniniu paštu dobilelisld@gmail.com pateikti bendro pobūdžio užklausą. Tokiu atveju Vaikų darželis siekdami atsakyti į Jūsų laišką gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip antai: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

 

 1. Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti asmens duomenis, susisiekiant su Vaikų darželiu.

 

 1. Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenis?

Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

 

 1. Kam Vaikų darželis teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

 1. Be kita ko, Vaikų darželis asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Vaikų darželiui tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę dobilelis.lt prižiūrinti informacinių technologijų įmonė/ asmuo).

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

 

 1. Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Vaikų darželio interneto svetainėje www.dobilelis.lt Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 

 1. Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Vaikų darželio internetinėje svetainėje www.dobilelis.lt bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Vaikų darželio teikiamas švietimo (ugdymo) paslaugas.

 

 1. Vaikų darželio naudojami internetinio puslapio dobilelis.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje .Slapukų pagalba Vaikų darželis tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
 • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
 • Jūsų naršymo istoriją;
 • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
 • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
 • peržiūrėtas Vaikų darželio internetinio puslapio sekcijas;
 • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Vaikų darželio internetiniame puslapyje.

 

 1. Vaikų darželio internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
 • Veikimą gerinantys slapukai, skirti pagerinti internetinio puslapio funkcionavimą. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
 • Analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi;
 • Funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia Vaikų darželio internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją

 

 1. Slapukai Vaikų darželio internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Vaikų darželio internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Vaikų darželio internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Internetinio puslapio veikimą gerinantys slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo, to ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naršyti Vaikų darželio internetiniame puslapyje. Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis.

 

 1. Teisėtas pagrindas – Vaikų darželio teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės dobilelis.lt funkcionalumą.

 

 

 1. Vaikų darželio interneto svetainėje dobilelis.lt įprastai naudojami šie slapukai:

 

Slapukas Turinys Galiojimo laikas Domenas Ar slapukas būtinas?
_ga GA1.2.147499103.1606846291 24 mėn. .dobilelis.lt Ne
_gat 1 1 min. .dobilelis.lt Ne
_gat_gtag_UA_87083116_1 1 1 min. .dobilelis.lt Ne
_gid GA1.2.1569390765.1606846291 24 val. .dobilelis.lt Ne

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

 1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 1. Vaikų darželio darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Vaikų darželio interneto svetainės lankytojus.

 

 1. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

 

 1. Jūs turite teisę:
  • Kreiptis į Vaikų darželį su prašymu suteikti informaciją apie Vaikų darželio tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Vaikų darželis juos tvarko;
  • Kreiptis į Vaikų darželį su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • Kreiptis į Vaikų darželį su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Vaikų darželis arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  • Susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Vaikų darželiui ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Vaikų darželis tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

 

 1. Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Vaikų darželio atstovą elektroniniu paštu dobilelisld@gmail.com arba veiklos ir korespondencijos adresu Panerių g. 44, LT-48348 Kaunas. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

 

 1. Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus

 

 1. Vaikų darželiui atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje dobilelis.lt

               

 

Skip to content