Menu Close

Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“

Projektas lopšelyje-darželyje ,,Dobilėlis“ vykdoma nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio. Inovatyvios veiklos organizuojamos visose vaikų amžiaus grupėse.

Žaismė ir atradimai. Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms organizuoti. Dalyvaudami šiose veiklose vaikai turės galimybę įgyti gebėjimus, kurie  yra svarbūs vaikams iki šešerių metų ir kurie numatyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše.

Tikimąsi, kad šis rinkinys padės tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui.

Rinkinius sudaro 4 dalys:

Žaismė ir atradimai. Vadovas  pedagoguikaip naudotis  metodinės medžiagos rinkiniais.

Pakylėta kasdienybė. Rekomendacijos pedagogams kaip formuoti estetinę grupės/ugdymo įstaigos aplinką.

I rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus iki 3 metų (8 knygelės).

II rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus nuo 3 m. iki 6 m. (10 knygelių).

Visa rekomendacijų „Žaismė ir atradimai“ medžiaga yra viešinama Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje, kurioje mokytojai gali rasti ir daugiau naudingos medžiagos organizuojant ugdymo procesą. Medžiaga saugykloje randama paieškoje suvedus raktinį žodį „žaismė ir atradimai“ ar knygelių pavadinimus.

Rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ su­daro:

  1. Vadovas pedagogui.
  2. Knygelė vaikams iki šešerių metų „Pakylėta kasdienybė“
  3. Knygelių rinkinys vaikams iki trejų metų. Jį sudaro 8 knygelės: „Judantys laiptai“„Aš“ pasaulis“, „Smėlio dėžė“, „Kalbos spintelė“, „Atradimų takelis“, „Korys“, „Puo­dų orkestras“, „Medžiagų dialogai“.

Priedai knygelėms iki trejų metų: „Judantys laiptai“, „Aš“ pasaulis“, „Korys“.

  1. Knygelių rinkinys vaikams nuo trejų iki šešerių metų. Jį sudaro 10 kny­gelių: „Judantis pasaulis“, „Aš“ – matomas ir nematomas“, „Kalbos ir knygos gelmė“, „Žaliasis pieštukas“, „Energijos upė“, „Dėlionių kilimas“, „Pasaulis be sienų“, „Kūrybiniai dialogai“, „Mokymosi veidrodis“, „Realybių žaismė“.

Priedai knygelėms: „Judantys laiptai“, „Aš“ pasaulis“, „Korys“, „Aš“ – matomas ir nematomas“, „Žaliasis pieštukas“, „Mokymosi veidrodis“, „Realybių žaismė“.

Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams “Patirčių erdvės” rinkinys

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ yra praktiniai patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams kaip grupėje ar kitose erdvėse organizuoti įdomias, prasmingas, tikslingas, šiuolaikiškas,  ir į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotas veiklas, kurios padėtų vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje ir šitaip pasirengti mokytis mokykloje.

Leidinių metodinis pagrindas – projektai. Projektų metodas yra itin kontekstualus, todėl yra tinkamas priešmokyklinio amžiaus vaikams: jis susijęs su santykiais, susitarimais, vaikų veiklos prasmingumu, „ugdymu kiekvienam ir visiems“.

Dalyvaudami rekomenduojamuose projektuose, vaikai  turės galimybių įgyti Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje numatytas kompetencijas ir taip pasirengti mokytis mokykloje. Rekomendacijose daugiau dėmesio skiriama vaikų informatinio mąstymo, inžinerinio, gamtamokslinio, matematinio (STEAM) ugdymo pradmenims.

Rinkinį sudaro:

Patirčių erdvės. I ir II knygos. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams

  • Projektų metodas priešmokyklinėje grupėje
  • Informatinis mąstymas priešmokykliniame amžiuje
  • STEAM priešmokykliniame amžiuje

Visa rekomendacijų „Patirčių erdvės“ medžiaga yra viešinama Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje, kurioje mokytojai gali rasti ir daugiau naudingos medžiagos organizuojant ugdymo procesą. Medžiaga saugykloje randama paieškoje suvedus raktinį žodį „patirčių erdvės“.

 

Skip to content