Menu Close

Tėveliams

Informacija dėl vasaros

SĖKMINGA VAIKO ADAPTACIJA DARŽELYJE

Adaptacijos darželyje ypatumai

 

 

 Numatomas priimamų vaikų skaičius

         Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis” sudarė 2024-2025 m. m. grupių vaikų sąrašus. Visi buvo informuoti skambučiu, apie vaiko patekimą į sąrašus nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

       Naujai atvykusių vaikų dokumentai  (dėl mokesčio už darželį, dėl maitinimo) bus tvarkomi rugsėjo mėnesį vaikui atvykus į darželį.

                                   Mokslo metai darželyje prasideda rugsėjo 1-ąją, baigiasi rugpjūčio 31 d.

       Kauno lopšelyje-darželyje ,,Dobilėlis” veikia 6 grupės:

            1 priešmokyklinio ugdymo grupė (vaikams nuo 5 (6) iki 7 metų).

           2 lopšelio  grupės ( vaikams nuo 1,5 iki 3 metų).

           3 ikimokyklinio ugdymo grupės ( vaikams nuo 3 iki 5 metų).

                                          UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI NUO 2024-2025 M.M.

          Priešmokyklinio organizavimo modelis 

            IV modelis  (veiklos trukmė 10,5 val. per dieną) kurioje priešmokyklinio amžiaus  vaikų skaičius 20 (+2 ukrainiečiai)

        Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai:

        IV modelis ( dvi lopšelio ir dvi darželio grupės , kurių veiklos trukmė 10,5 val. per dieną);

        V modelis (   viena darželio grupė, kurios veiklos trukmė 12 val. per dieną).

          Laisvos vietos grupėse:

       2 lopšelio (1,5 -3 m.) grupėse – vietų nėra

       1 priešmokyklinė (5 (6) iki 7 m.) – vietų nėra

       3 darželio grupės (3-5 m.) – laisvos 5 vietos (4-5 amžiaus vaikams)

    Vadovaujamas  Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo  2024 birželio 13  d. įsakymu Nr.  35-75  ,,Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2024-2025 m. m. 

Skip to content