Menu Close

Maitinimo organizavimas

Vaikų maitinimo organizavimo  tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Maitinimo išdavimo grafikas Peržiūrėti dokumentą

Maisto tiekėjai  Peržiūrėti dokumentą

___________________________________________________________________

Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse. 2020 m. Liepos 21 d. Sprendimas T-327

Peržiūrėti dokumentą

Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje, mokėjimo lengvatas ir kt. numato:

Dėl Kauno m. savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 ,,Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą, nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo” pakeitimas 2017 vasario 7 d. Nr. T-38

Peržiūrėti dokumentą

Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Peržiūrėti dokumentą

Maitinimo normos mokestį rasite čia.

KAUNO M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS “DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE”

Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (525 Lt.) dydžio.

Skip to content