KLAUSIMAI

Dėmesio: 

Jei turite klausimų, siūlymų ar pageidavimų, rašykite elektroninio pašto adresu: dobilelisld@gmail.com  arba kreipkitės į darželį darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

 

Tėvų (globėjų) teisės:

  • Pasirinkti vaiko buvimo laiką lopšelyje-darželyje.
  • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
  • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
  • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus.

Tėvų (globėjų) pareigos:

  • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
  • Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
  • Apie vaiko ligą grupės auklėtojai pranešti pirmą ligos dieną.
  • Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Siūlymai, pageidavimai ar skundai bus išnagrinėti per 10 darbo dienų.

Informacija atnaujinta — 2021-09-13 | << ATGAL

Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“
Įstaigos kodas 191633333

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Ilona Sliesarčiukienė

Panerių g. 44, 48348 Kaunas
Tel./faks.8~37 36 35 30
El. paštas: dobilelisld@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.dobilelis.lt

2021 © Kauno l-d „Dobilėlis“