Menu Close

Vadovai

Direktorė Jūratė Degutienė-Paškauskė
Kvalifikacija:
 

Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas. Veikimas įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis , įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:   aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, turėti ne mažiau 3 metų darbo stažą, mokėti užsienio kalbą, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Tel. (8 37) 36 35 30; 8 673 04757
El. paštas dobilelisld@gmail.com

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Belevičienė
Kvalifikacija: III vadybinė kategorija

Darbo funkcijos:  ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas,  ugdymo naujovių diegimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai:  aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kvalifikacinė vadybinė kategorija (I, II, III), praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos  žinojimas, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Tel.  (8 37) 36 35 30
El. paštas dobilelisld@gmail.com

 

Direktorės pavaduotojas ūkiui Kęstutis Naujokas

Kvalifikacija:

Darbo funkcijos: materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas techniniam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymas,  pastato ir patalpų priežiūros vykdymas, viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip specialusis vidurinis ar aukštesnysis išsilavinimas, darbų saugos, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymų žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Tel. (8 37) 36 35 30
El. paštas dobilelisld@gmail.com

 

Skip to content